Меню сайту

ШМО вчителів естетично-фізкультурного напряму

Методична тема, над якою працює ШМО естетично-фізкультурного напряму: Формування мистецтвознавчих, культурологічних та здоров’язберігаючих компетентностей шляхом індивідуалізації навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Склад шкільного методичного об'єднання

 

ПІБ вчителя

Освіта

Фах (предмет, який викладає)

Стаж

В яких класах викладає

Павлюченко Наталія Євгеніївна

Вища

Вчитель трудового навчання,образотворчого мистецтва, художньої культури

23

роки

1-11 кл

Хрін Євгеній Миколайович

Вища

Вчитель трудового навчання , ЗВ

29 років

8-11 кл

Шумейко Віктор Олексійович

Вища

Вчитель фізичної  культури

15

років

1-11 кл

Моїсеєнко  

Олексій

Васильович

Середня спеціальна

Вчитель музики (сумісник)

25

років

1-7 класи

Мета методичного об'єднання.

 •   Активізувати творчий потенціал кожного вчителя МО;
 •   Вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час;
 •   Формування мистецтвознавчих, культурологічних та здоров’язберігаючих компетентностей шляхом індивідуалізації навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Завдання МО вчителів естетично-фізкультурного циклу на 2016-2017 н.р.

 •  Спланувати та скоординувати діяльність м/о на покращення рівня знань та умінь учнів згідно нормативно-правових документів;
 •  Вчителям естетичного циклу оволодіти тематичною програмою та забезпечити її виконання в новому навчальному році;
 •  Вчителям  естетичного циклу продовжувати освоєння комп’ютера та технологій викладання програмного матеріалу;
 •  Продовжити вивчення та впровадження інноваційних технологій викладання предметів в школі;
 •  Продовжити вивчення досвіду роботи кращих вчителів естетично-фізкультурного спрямування та впроваджувати елементи досвіду в роботу;
 •  Виховувати особистість , яка вміє самостійно вчитися;
 •  Створювати ситуацію успіху у навчально – виховному процесі;
 •  Працювати творчо над розвитком інтелектуальних умінь учнів (порівнювати, робити висновки);
 •  Поліпшити контроль знань учнів, готувати різнорівневі завдання, тестові завдання, проводити відповідну роботу по усуненню прогалин у знаннях учнів;
 •  Удосконалювати техніку тематичного оцінювання учнів;
 •  Поєднувати фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи на уроках;
 •  Активізувати роботу з обдарованими дітьми;
 •  Приділяти належну увагу екологічному вихованню та природоохоронній роботі;
 •  Зміцнення матеріальної і наукової бази навчально - виховного процесу;
 •  Поліпшити позакласну роботу з учнями;
 •  Формування фізично і морально здорової особистості.

Форми і види методичної роботи.

 •  Ознайомлення з Держстандартом викладання уроків естетично-фізкультурного циклу (серпень 2016 р.).
 •   Ознайомлення з методичними рекомендаціями по викладанню предметів (серпень 2016 р.).
 •   Звіти вчителів, які перебували на курсах підвищення кваліфікації при СОІППО (протягом року).
 •   Творчі звіти вчителів, що атестуються (березень 2017 н. р.)
 •   Огляд методичної літератури (протягом року).
 •   Практичні семінари.
 •   Засідання «Круглий стіл».
 •   Дискусії.

Методичні проблеми, над якими працюватимуть члени МО у 2016 – 2017 н. р.

№ п/п

ПІБ учителя

Тема, над якою працює

Форма звіту

1

Павлюченко Н. Є.

Формування художньо-практичної компетентності учнів через використання інноваційних методів і технологій навчання.

Дидактичний

Матеріал

2

Хрін Є. М.

Формування в учнів практичних навичок культури праці шляхом створення творчих проектів.

Дидактичний

Матеріал

3

Шумейко В. О.

Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів засобами спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Дидактичний

матеріал

4

Моїсеєнко О. В.

Формування інноваційних інтелектуальних, культурних знань і умінь учнів на уроках музичного мистецтва і гурткової роботи.

Дидактичний

матеріал

Тематика засідань МО в 2016 – 2017 навчальному році

 

Теми засідань

Форми роботи

Відповідальні

І засідання,

08.09

Тема: Планування роботи МО естетично-фізкультурного  циклу в 2016-2017 н. р.

Мета: провести детальний аналіз роботи секції вчителів МО з музики, фізичної культури, образотворчого мистецтва та художньої культури, технологій, ознайомитись з  методичними рекомендаціями щодо викладання предметів естетично-фізкультурного циклу в 2016-2017 н. р., обговорити особливості планування навчального матеріалу в цьому навчальному році, визначити шляхи підвищення фахового рівня та професійної компетентності вчителів.

 1. Аналіз роботи вчителів за минулий рік, завдання на 2016 – 2017 н. р.
 2. Методичні рекомендації щодо викладання предметів естетично-фізкультурного циклу в 2016-2017 н.р.
 3. Вдосконалення роботи по підготовці учнів до І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
 4. Нормативні вимоги та методичні поради щодо оформлення навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу.
 5. Самоосвіта вчителя – одна із форм підвищення фахової майстерності.
 6. Експрес – інформація
 7. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2016– 2017 н. р., календарних планів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звіт

інформування

доповідь

 

доповнення

обмін досвідом

 

обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумейко В. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ засідання,

27.10

 

Тема: Розвиток професійних компетентностей учнів в умовах здоров’язберігаючого навчально-виховного простору.

 1. Використання інноваційних здоровязберігаючих компетентностей  на уроках трудового навчання, фізкультури, музики, образотворчого мистецтва, художньої культури.
 2. Особливості проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
 3. Підсумки І етапу та підготовка до ІІ етапу учнівських олімпіад з образотворчого мистецтва,  трудового навчання.
 4. Роль особистості вчителя в активізації творчого розвитку учнів на уроках художньо-естетичного циклу.
 5. Експрес – інформація з теми.
 6. Підготовка до предметного тижня.

 

 

 

 

 

Інформування

 

 

 

Обговорення

Інформування

 

Доповідь

 

Обговорення

 

 

 

Шумейко В. О.

 

 

 

Хрін Є. М.

 

 

Павлюченко  Н. Є.

Члени МО

ІІІ засідання, січень

 

Тема: Формування мистецтвознавчих, культурологічних та здоров’язберігаючих знань учнів

 1. Аналіз рівня досягнень учнів по предметам.
 2. Звіт членів МО про проведену роботу. Результативність ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів.
 3. Опрацювання методичної, психологічної літератури з проблеми «Формування креативної особистості шляхом використання інноваційних форм і методів організації навчально – виховного процесу»
 4. Шляхи формування мистецтвознавчих та культурологічних знань учнів.
 5. Формування компетентності саморозвитку на уроках  трудового навчання.

 

 

 

Доповідь

Інформування, обговорення

 

Круглий стіл

 

Доповідь

Доповідь

 

 

 

 

Шумейко В. О.

Члени МО

 

 

 

Павлюченко Н. Є.

Хрін Є. М.

ІV засідання,

травень

Тема: Підсумок  роботи МО естетично-фізкультурного циклу в 2016-2017 н. р.

 1. Використання інноваційних технологій на уроках фізкультури.
 2. Сучасний урок з образотворчого мистецтва.
 3. Відвідування та обговорення відкритих уроків.
 4. Обговорення проведеної роботи вчителів естетично-фізкультурного циклу щодо виконання методичних проблем, поставлених кожним учителем по своєму фаху
 5. Про підсумки роботи МО за 2016-2017 н.р.
 6. Основні завдання на 2017-2018 н. р.

 

 

Інформування, обговорення

Доповідь

 

 

обговорення

 

звіт

 

 

Шумейко В. О.

Павлюченко Н. Є.

 

 

Члени МО

 

 

Члени МО

 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Календар


Погода в Україні

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ