Меню сайту

ШМО класних керівників

     Новій Україні потрібна нова школа,а новій школі – новий вчитель, який поєднує в собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботи в школі. Фахівці оволодівають «педагогічною технікою» і «технологією виховання»,посилаючись на відомі слова А.С.Макаренка, що майстерність вихователя не мистецтво, а спеціальність, якій треба навчатись. Наявності професійних знань,педагогічних навичок і вмінь, занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцями своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність і поведінку, на їхнє самовиховання. Щоб це відбулося йому потрібно бути яскравою особистістю. В цьому і полягає головна специфіка педагогічної праці.

     Методичне об’єднання класних керівників  ― одна з форм методичної роботи в школі, що дає можливість для підвищення рівня фахової майстерності педагогів.

     Методичне об’єднання класних керівників Славгородської ЗОШ І – ІІІ ст. виявляє творчий потенціал класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів. 

     Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями.  

      Головні зусилля методоб’єднання у минулому навчальному році було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у впровадженні  у виховну роботу школи  по Основним орієнтирам виховання учнів 1 – 11 класів, яка передбачає реалізацію таких напрямів виховання:

 1. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ
 2. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ
 3. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ
 4. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА
 5. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ
 1. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ,

а також підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

       Під час роботи методоб’єднання основну увагу було спрямовано на виконання таких завдань:

 • Підвищення  практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно-зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;
 • вироблення єдиних вимог у планування виховної роботи;
 • забезпечення системності в роботі,
 •  майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;
 • ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

     Головне завдання в роботі класного керівника ― створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :

 а) гурткова робота та робота за інтересами;

 б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування  учня в школі та поза нею;

  в) взаємини з батьками;

 г) проведення виховних  бесід, класних годин, екскурсій, походів.

     Слід відмітити позитивні результати виховної роботи з учнівським колективом наступних   класних керівників:  Анцибор Т. М., Гнилокозова Л. Ф., Бєлік О. М., Павлюченко Н. Є., Курочка О. М.

     Однією з форм роботи методоб’єднання класних керівників є взаємовідвідування виховних годин з подальшим їх обговоренням. В 2015 – 2016  навчальному році педагоги нашої школи були присутні на відкритих виховних годинах таких вчителів:

 

 • Бєлік О. М. «Слава тобі, Україно!».
 • Гнилокозова Л. Ф. «Українські народні звичаї та традиції».
 • Павлюченко Н. Є. «Рушник український вишитий любов'ю».
 • Бєсєдіна Л. М. «Україна – наш спільний дім».

 

У 2015 – 2016 навчальному році методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах.

Головним завданням у роботі методоб’єднання класних керівників є:

 • Удосконалення і підвищення ефективності виховної роботи в школі;
 •      Активне  використання  сучасних  педагогічних  та  інформаційних  технологій,  спрямованих  на  розвиток  самостійності,  творчості,  активності  дітей;

 

 • Підвищенням творчого рівня педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів;
 • Надання практичної допомоги класним керівникам в організації виховної роботи.

 

     Виховний процес у школі передбачає тісний взаємозв’язок класних керівників з батьками у вихованні . Тому проблемним питанням в 2016– 2017 навчальному році буде:

«Спільна робота вчителів та сім’ї по вихованню в учнів свідомої дисципліни, культури поведінки, духовності та милосердя»

Інформація про членів методичного об’єднання

№ п/п

ПІБ класного керівника

Клас

Фах

Освіта

Стаж

Відношення до атестації

1.

Харченко Наталія Олександрівна

1, 4

Вч. початкових класів

вища

11

 

2.

Курочка Оксана Миколаївна

2, 3

Вч. початкових класів

вища

12

 

3.

Павлюченко Наталія Євгенівна

5

Вч. креслення, образотворчого мистецтва, художньої праці.

вища

22

 

4.

Бєлік Ольга Миколаївна

6

Вч. фізики, математики.

вища

6

 

5.

Бойко Олексій Володимирович

7

Вч. української мови та літератури; вч. англійської мови та зарубіжної літератури.

вища

1

 

6.

Ільченко-Наумова Світлана Миколаївна

8

Вч. біології, психології

вища

3

 

7.

Бєсєдіна Людмила Миколаївна

9

Вч. географії та біології

вища

14

 

8.

Анцибор Тетяна Михайлівна

10

Вч. російської мови та літератури

вища

30

 

9.

Гнилокозова Людмила Федорівна

11

Вчитель хімії, географії.

вища

35

 

Заходи по підвищенню кваліфікації класних керівників

З метою підвищення кваліфікації класних керівників, сприяння поширення і впровадження у практику кращого досвіду класних керівників здійснити такі заходи:

 

 1. Провести методичний тиждень.

― березень, 2017р.,Подоляка Л. Є.

 1. Творчі звіти класних керівників, які атестуються.

― лютий 2017р., класні керівники, що атестуються

 1. Оформлення методичного кутка з виховної роботи

― жовтень – листопад 2016р., Подоляка Л. Є.

 1. На засіданнях методичного об’єднання систематично ознайомлювати з новинками методичної літератури, періодичними виданнями.

― систематично, Подоляка Л. Є.

 

 1. Кожному класному керівнику працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

― систематично, класні керівники

Робота з новопризначеними класними керівниками

Новопризначений класний керівник:

                       Бойко Олексій Володимирович.

                                           Анцибор Тетяна Михайлівна (наставник)

                      

                      

Заплановані заходи

Термін

1.

Лекція : «Система  планування виховної роботи»

Обмін досвідом: «Планування виховної роботи з класним колективом»

Практикум : «Складання плану виховної роботи на I семестр».

вересень

2.

Бесіда: «Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом»

Практичні поради: «Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу»

Практикум «Відвідування та обговорення годин спілкування у 2, 3 класах»

жовтень

3

Практичні поради: «Вивчення особистості школярів»

Практикум : «Конструювання години спілкування»

Обмін досвідом : «Відвідування та обговорення годин спілкування у 1, 4 класах»

листопад

4.

Практичні поради психолога: « Вивчення структури міжособистісних взаємин у класі»

Робота в шкільному методичному кабінеті: « Ознайомлення з науково – методичною літературою»

грудень

5.

Практикум: «Складання плану виховної роботи на II  семестр»

Бесіда: «Організація та проведення на базі класу колективних творчих справ, класних годин».

січень

6.

Бесіда: «Організація учнівського самоврядування».

 

лютий

7.

Практичні поради психолога : «Методика вивчення сім`ї, умови виховання дітей».

Практичні поради: «Організація роботи з активом батьків»

березень

8.

Бесіда: «Планування й організація роботи з батьками».

Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з новинками педагогічної літератури»

Ділова гра : «Досвід колеги, творче використання його в практичній діяльності»

квітень

9

Творчі звіти «Мої перші педагогічні знахідки»

 

травень

Заходи по вивченню стану роботи класних керівників

З метою вивчення стану виховної роботи в класних колективах будуть здійсненні такі заходи:

 1. Організація взаємовідвідування класних керівників виховних годин.

― протягом року, класні керівники

 1. Організація виховного процесу з правового виховання в 5 – 11 класах.

― березень 2017р., Подоляка Л. Є.

 1. Методи і форми виховної роботи, які найбільш позитивно вплинули на формування в учнів свідомої дисципліни і відповідального ставлення до навчання.

― квітень 2017р., Подоляка Л. Є.

Організація самоосвіти класних керівників

№ п/п

ПІБ класного керівника

Проблема, над якою працює

1.

Харченко Наталія Олександрівна

Виховання  дисциплінованості,  охайності,  зібраності.  Згуртування  дитячого  колективу

2.

Курочка Оксана Миколаївна

Розвиток  індивідуальних  здібностей і  талантів , забезпечення  умов  їх  реалізації.

3.

Павлюченко Наталія Євгенівна

Взаємозв’язок і взаєморозуміння між класним керівником і класом, формування в учнів життєвих цілей та мети на майбутнє

4.

Бєлік Ольга Миколаївна

Виховання  творчої особистості з свідомою громадянською позицією.

5.

Бойко Олексій Володимирович

Виховання  свідомого  відношення  до  навчання  та  прищеплення  стійких  навичок  культури  поведінки

6.

Ільченко-Наумова Світлана Миколаївна

Підтримання позитивного мікроклімату у класному колективі, свідомого ставлення до національних символів, почуття національної гідності та збереження національних традицій.

7.

Бєсєдіна Людмила Миколаївна

Формування соціально-активної особистості, громадянина і патріота.

8.

Анцибор Тетяна Михайлівна

Виховання почуття патріотизму та краєзнавчої компетентності.

9.

Гнилокозова Людмила Федорівна

Формування всебічно-гармонійно розвиненої особистості, здатної конкурувати на ринку праці

Тематика засідань методичного об"єднання класних керівників

І засідання                                                                                                       Вересень

Тема: «Методичне забезпечення організованого початку 2016– 2017н.р.»

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Про результати виховної роботи у 2015– 2016 навчальному році.

Голова МО

2.

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2016 – 2017н.р.

Голова МО

3.

Організація роботи щодо подання звітів класних колективів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.

Голова МО

4.

Схема аналізу виховної роботи класного керівника.

Планування виховної роботи з класом.

Голова МО

5.

Про роботу по впровадженню удосконалення виховних форм роботи відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів»

Голова МО

 1.  

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу. Повторне опрацювання змісту програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243.

Голова МО

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1.Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників (куточків) класів

2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

класні керівники 1-11 класів

ІІ засідання                                                                                            Грудень

Тема:  «Організація  виховання по напрямку «Ціннісне ставлення  до суспільства та держави» в загальноосвітніх навчальних закладах району»

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Доповідь на тему: «Організація  виховання по напрямку «Ціннісне ставлення  до суспільства та держави» в загальноосвітніх навчальних закладах району»

 

Голова МО

Подоляка Л. Є.

2.

Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями. Досвід роботи

Анцибор Т. М.

Гнилокозова Л. Ф.

Курочка О. М.

3.

Круглий стіл на тему: «Патріотизм – один з найсуттєвіших показників моральності людини»

Харченко Н. О.

4.

Про організацію місячника національно – патріотичного виховання «Я – громадянин, я – патріот, я – житель свого селища»

Голова МО

Подоляка Л. Є.

5.

Практичне заняття.

Відкриті виховні години у 5, 7 класах

Павлюченко Н. Є.

Бойко О. В.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Із застосуванням краєзнавчих та етнографічних знань розробити виховний захід ( екскурсія, свято, зустріч, бесіда, година спілкування тощо).

класні керівники 1-11 класів

ІІІ засідання                                                                                           Березень

Тема: «Формування здорового способу життя ,спільна робота школи та сімї»

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Доповідь на тему: «Формування здорового способу життя, спільна робота школи та сім’ї»

Голова МО

Подоляка Л. Є.

2.

Доповідь на тему: «Проблеми дитячої наркоманії, токсикоманії і алкоголізму: реалії та перспективи»

Бойко О. В.

3.

Панорама  методичних ідей класних керівників «Упровадження нових технологій у профілактиці шкідливих звичок підлітків»

Павлюченко Н. Є;

Бєлік О. М.

4.

Про організацію виступів валеологічних агітбригад «Екологія душі, тіла і природи »

Голова МО

Подоляка Л. Є.

5.

Практичне заняття.

Відкрита виховна година у 6 класі

Бєлік О. М.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра.

класні керівники 1-11 класів

 

 

 

 

 

ІV засідання                                                                                           Травень

 

Тема: «Спрямування виховного впливу сімї на профілактику соціальної поведінки дітей»

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Доповідь на тему: «Спрямування виховного впливу сім’ї на профілактик у соціальної поведінки дітей»

Голова МО

Подоляка Л. Є.

2.

Обмін досвідом щодо забезпечення оптимальної духовної атмосфери навчання та виховання учнів

Класні

керівники

3.

Про результати контролю за якістю проведення виховних годин.

Голова МО

Подоляка Л. Є

4.

Аналіз роботи МО класних керівників за 2016 – 2017 н.р.

 

Голова МО

Подоляка Л. Є.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Пропозиції класних керівників  щодо планування виховної роботи на

2016– 2017н.р

 

класні керівники 1-11 класів

 

 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Календар


Погода в Україні

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ