Меню сайту

Методична рада

План

роботи методичної ради школи на 2014-2015 н.р.

 

Засідання 1.

 1. Аналіз методичної роботи за 2013/2014 н.р.
 2. Робота за єдиною науково-методичною проблемою школи.
 3. Обговорення та затвердження планів роботи МО, творчих, динамічних, аналітичних груп.

вересень

Заступники директора

Засідання 2.

 1. Про підвищення кваліфікації вчителів шляхом курсової підготовки та самоосвіти.
 2. Про проведення шкільних олімпіад із базових дисциплін та підготовку їх переможців до змагань вищого етапу.
 3. Про перебіг виконання заходів з обдарованою молоддю.
 4. Про єдиний орфографічний режим та ведення шкільної документації.

жовтень

Заступники директора

Засідання 3.

 1. Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.
 2. Моніторинг якості освіти учнів за І семестр.
 3. Про ефективність роботи МО вчителів філологів.
 4. Позакласна робота учителів-предметників.

січень

Заступники директора

Засідання 4.

 1. Творчий звіт педагогів, які атестуються.
 2. Вивчення стану громадянського виховання в школі.
 3. Стан роботи з обдарованими дітьми, участь в олімпіадах, конкурсах, оглядах, змаганнях.

березень

Заступники директора

Засідання 5.

 1. Аналіз звітів методичних підрозділів та результатів діагностичного анкетування.
 2. Про підсумки моніторингу якості навчання учнів за ІІ семестр та навчальний рік.
 3. Аналіз класних виховних проектів за 2014/2015 н.р.
 4. Основні завдання методичної роботи на 2015/2016 н.р.

червень

Заступники директора

 

Концепція розвитку навчального закладу.

1. Пояснювальна записка.

Педагогічний колектив на чолі з адміністрацією розробив та реалізує концепцію розвитку школи, бо вважає за необхідне мати чіткі виважені перспективи, наповнені інноваційним змістом.

Робота над розробкою та реалізацією концепції сформувала стратегічне мислення, компетентність керівників школи; об’єднує педагогічний колектив для спільного творчого пошуку, формує почуття персональної відповідальності за результати колективної діяльності; позбавляє вчителів від зайвого консерватизму; допомагає формувати педагогічний досвід на підставі нової філософії освіти, стає умовою для формування іміджу навчального закладу.

Близько 10 років колектив школи працює над створенням позитивного іміджу школи.

Створення іміджу та репутації – передумова виходу навчального закладу на якісно новий рівень культурних, соціальних, політичних взаємин з громадськістю, а також суттєвий чинник підвищення ефективності діяльності колективу в цілому.

Формуючи власний стиль, в школі розроблено своєрідна символіка (герб, прапор, гімн), яка розміщена в спеціальному місці, а також використовується в неофіційних паперах, шкільних та позашкільних заходах.

Чіткі пріоритети, власне бачення майбутнього дали можливість сформувати основні критерії розвитку школи.

2. Провідні ідеї концепції.

 • формування особистості, орієнтованої на досягнення успіху в усіх сферах діяльності;
 • формування постійної потреби у творчій самоосвіті протягом усієї активної життєдіяльності;
 • поєднання перспективного планування роботи закладу з річним та оперативним;
 • включення педагогів та учнівського активу в прийняття та реалізацію управлінських рішень;
 • упорядкування системи збору, обробки та накопичення інформації;
 • контроль за комплектуванням якісного та кількісного складу педагогічних кадрів;
 • удосконалення аналітично-прогностичних та контрольно-оціночних умінь усіх працівників школи;
 • розробка науково-методичних комплексів варіативної складової навчального плану;
 • орієнтація освітньої системи на задоволення освітніх потреб соціуму;
 • перехід на профільну школу;
 • застосування управлінських інновацій;
 • забезпечення системи внутрішкільного контролю, якій притаманні риси структурованості, цілеспрямованості, результативності, зворотного зв’язку;
 • створення сприятливих умов для виховання всебічно розвиненої особистості учителів і учнів;
 • підвищення науково-теоретичного рівня викладання;
 • впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій, дослідницької роботи;
 • забезпечення закладу сучасними інформаційними технологіями і техзасобами навчання;
 • виховання загальної культури та естетичних смаків.

 

 ПЛАН ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ   РАДИ в 2016/2017 н.р.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові дальні

Відмітка про виконан - ня

1.

2

3

4

5

1.

Організувати роботу методичної ради

до 06.09.

2016р.

Дирекція

 

2.

Провести засідання  методичної ради:

І засідання 

1. Про аналіз  внутрішньошкільної методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання  методичної служби закладу на2016/2017 н.

3. Про схвалення  планів роботи методичних об’єднань, Школи молодих педагогів.

4.Про підготовку до атестації вчителів у 2016/2017 н.р.

5.Про підготовку обдарованих та здібних учнів до І та ІІ етапу учнівських олімпіад

6. Про методичний супровід НВП у 8 класі та організацію роботи із створення оптимального навчального середовища для вчителів та учнів в умовах  запровадження державних стандартів

 

до 15.09.2016

ЗНВР

протокол №

від

 

ІІ засідання

 1. «Система вибору та роботи над методичною темою педпрацівника».

2. Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя на основі впровадження інноваційних технологій навчання

3.Про підсумки І етапу учнівських олімпіад та  підготовку учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

4.Про атестацію педагогічних працівників у 2017 році

 

 

Листопад

 

 

 

 

ЗНВР

.

протокол №

від

 

ІІІ засідання

1.Про роботу за І семестр ШМО та підсумки моніторингу якості освіти в закладі за І семестр 2016/2017 н.р.

2. Про с

3.

4. 6. Про підсумки курсовоїперепідготовки у 2016 році

січень

2017р.

Дирекція

 

протокол №

від

 

ІV  засідання

1. Про виконання рішень попередніх засідань методичних рад

2.Про порядок організованого закінчення навчального року та проведення ЗНО у 11 кл, ДПА для учнів 4, 9 класів та  підготовку матеріалів щодо проведення ДПА в 2017 році.

4. Про узагальнення методичних знахідок педагогічного колективу

квітень

2017р.

ЗНВР

 

протокол №

від

 

V  засідання

1. Про підсумки методичної роботи в школі за 2016/2017 н.рік

2. Про роботу методичних об’єднань щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів за 2016/2017 навчальний рік

3.Про результати чергової атестації вчителів;

4.Про підсумки проведення предметних тижнів

червень

2017р.

ЗНВР

Голови МО

протокол №

від

 
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Календар


Погода в Україні

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ